Lär dig leda andra

Titel

Ledarskap - att leda andra

Ort

Uppsala

Omfattning

Tre utbildningsdagar

Utbildningsanordnare och kursledare

Leif Lund, KBT Resurs Conseq AB

Christina Molnar, Molnar Consulting AB

Utbildningens syfte

Ledarskap - att leda andra är en utbildning vars syfte är att lära ut ledarskap på ett användbart sätt, dvs den praktiska tillämpningen av det. Utbildningen förbereder blivande och redan aktiva chefer och ledare för hur kunskapen om människans beteende kan användas praktiskt i en arbetsrelaterad kontext. Utbildningen lär också ut insatser som inte fungerar när vi vill påverka beteenden och varför de inte gör det.

Innehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Vad är ledarskap?
  • Hjärnan som ledare
  • Beteende vs egenskaper
  • Ge återkoppling
  • Beslutsfattande
  • Intention och resultat
  • Verktyg för ledarskap

Omfattning och upplägg

Tre heldagar med uppgifter däremellan och uppföljningar. Max. 8 st. deltagare vid varje tillfälle

Examination

Examination sker genom obligatorisk närvaro, aktivt deltagande i grupparbeten och övningar samt praktiska uppgifter mellan utbildningsdagarna som redovisas i grupp.

Kontaktformulär

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.