Citat ur boken

"Arbetstiteln chef är i sig meningslös. Man kan ju egentligen aldrig vara chef, man kan bara arbeta som chef."

__________________

"Arbetsbeteenden är de beteenden vi använder i arbetslivet. De är själva motorn i verksamheten – det vill säga allt vi faktiskt gör! ... Alla arbetsbeteenden är hela verksamheten! Det gäller oavsett vilka personer vi är eller vilka egenskaper vi tillskrivs."

__________________

"Sunt förnuft är bara en individuellt godtycklig problemlösning!"

__________________

"Det ägnas knappt någon tid och uppmärksamhet åt hur man ska få de beteenden man vill ha. De ska bara på något automatiskt sätt fungera av sig själva."

__________________

"Att försöka påverka arbetsbeteenden med att enbart arbeta med värderingar fungerar inte! Ett avgränsat värdegrundsarbete är därför, i princip, värdelöst!!"

__________________

"I arbetslivet är det viktigt att skilja mellan person och professionell funktion – det vill säga personliga beteenden kontra arbets-beteenden, vilket är en nyttig övning. Det hjälper oss att förstå hur lätt det är att vi lägger in egenskaper hos människor i arbetslivet."

__________________

"Tänka positivt är att undvika fokus på problem som kanske bör åtgärdas."

__________________

"Att utvärdera ledarskap och arbetsbeteenden är förmodligen en av de mest underskattade insatserna, med tanke på hur sällan det faktiskt görs."

__________________

""Frihet under ansvar" är i våra ögon nästan ett skällsord. Det låter väldigt bra men fungerar inte, enligt vår erfarenhet. Betydelsen av en daglig uppmärksamhet ska inte underskattas."

__________________

        Words do not cook rice

              - gammalt kinesiskt ordspråk

.

Tillagd i varukorgen