Lär dig leda andra

Titel

Ledarskap - att leda andra

Utbildningsanordnare och kursledare

Leif Lund, KBT Resurs Conseq AB

Christina Molnar, Molnar Consulting AB

Beskrivning av kursen

Ledarskap - att leda andra är en kurs vars syfte är att lära ut ledarskap på ett användbart sätt, dvs den praktiska tillämpningen av det. Utbildningen förbereder blivande och redan aktiva chefer och ledare för hur kunskapen om människans beteende kan användas praktiskt i en arbetsrelaterad kontext. Utbildningen lär också ut insatser som inte fungerar när vi vill påverka beteenden och varför de inte gör det.

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till den som är chef och ledare på alla nivåer och i alla typer av organisationer. Grundläggande kunskaper i ledarskap rekommenderas för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Kursen är även ackrediterad för leg psykologer som går specialistutbildningen. Den är både en breddkurs samt en fördjupningskurs för psykologer som specialiserar sig inom området arbets- och organisationspsykologi.

Innehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Vad är ledarskap?
  • Hjärnan som ledare
  • Beteende vs egenskaper
  • Återkoppling
  • Beslutsfattande
  • Intention och resultat
  • Konkreta verktyg för ledarskap

Kursfakta

Längd: 4 dagar

Pris: 29.900:- (exkl. moms).

I priset ingår lunch, fika samt boken Leda andra.

Start: hösten 2021: 18 okt, 22 nov, 17 jan och 8 mars.

Start: våren 2022: 14 mars, 11 april, 16 maj och 13 juni.

Plats: Centrala Uppsala/Stockholm och/eller digitalt.

Obs! Begränsat antal platser.

Examination

Examination sker bl a genom obligatorisk närvaro, aktivt deltagande i grupparbeten och övningar samt praktiska uppgifter mellan utbildningsdagarna.

Bokningsvillkor

Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från oss är din anmälan bindande, men är ombokningsbar fram till fyra veckor före kursstart. 

Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara oss tillhanda senast vid kursstart.

Inställd eller flyttad kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerad kurs och att ändra kursdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

Avbokningsregler

Avbokning meddelas skriftligt.
Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
Om av- eller ombokning 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma organisation efter samråd med oss.
Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

Kursanmälan

Obs! Se bokningsvillkor!

(* = obligatorisk information)

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Tillagd i varukorgen