Om författarna

Välkommen till vår arbetsvardag!

Tillsammans vill vi berätta om hur vi arbetar och dela med oss av vår kunskap. Vi har båda en vision om ett bättre arbetsliv där inte enstaka normer, värderingar eller åsikter styr arbetsplatsers vardag.

Vi ser och har sett hur olika förändringsarbeten rinner ut i sanden, och därmed kostar medarbetare energi och arbetsgivare pengar. I vissa fall har även förändringsarbeten gjort medarbetare och chefer sjuka och bidragit till en kostnad för alla, inklusive skattebetalare. Vi vill med vårt bidrag till kunskapen kring utveckling och förändring på arbetsplatsen, förhoppningsvis påverka synen kring hur vi faktiskt gör detta på ett etiskt, humant och effektivt sätt för verksamheter.

Leif Lund

Leg. Psykolog, HR- och organisationskonsult.

1996 började Leif sin bana som psykolog genom att arbeta med olika typer av rehabilitering både i team och enskilt – han arbetade då bland annat med långvarig smärta, hörselproblematik och spinalskador. Han har under ett flertal år arbetat som handledare för psykologer under utbildning. Under 2001 började Leif arbeta med arbetsplatsers speciella problemområden som psykologkonsult. Han var då anlitad som kolumnist inom yrkeslivsinriktad hälsa för tidningen Resumé. Leif startade år 2005 det egna bolaget KBT Resurs Conseq AB. Han fungerar sedan dess som handledare och utbildare till ledningsgrupper, chefer och personal på uppdrag från både privata och offentliga arbetsgivare. Han genomför föreläsningar och leder seminarier om att arbeta med beteendeförändring. Leif har ett särskilt fokus på chefsstöd och personalhandledning, teamutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Christina Molnar

Leg. Psykolog och specialist i organisationspsykologi.

Christina har efter sin psykologexamen, 2000, arbetat med utveckling i arbetslivet på olika sätt, både som anställd och sedan 2007 som konsult i det egna bolaget Molnar Consulting AB. Hon blev delägare och senare styrelseordförande 2011–2019 i IBT AB, en psykolog/psykoterapi och konsultmottagning i centrala Uppsala. Hon anordnar öppna specialistkurser  (ackrediterade av Sveriges Psykologförbund) i ämnet ledarskap och OBM för psykologer, konsulter och andra intresserade tillsammans med en kollega. Christina arbetar nu som konsult i ett stort Life Science-företag med utveckling av medarbetare och ledare. Hon föreläser i ämnen som beteendebaserad säkerhet (BBS), OBM (Organizational Behavior Management), assertivitet, konflikträdsla, beteendeförändring och ledarskap. Intervjuad av DN, Du & Jobbet samt deltagit i Kropp & Själ (P1).

Tillagd i varukorgen