Föreläsning

Föreläsning – Leda andra

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i vår bok Leda andra (Ekerlids Förlag 2020) och vänder sig till chefer och ledare som vill driva förändringar i sitt ledarskap. 

Läs mer >>>

Handledning

Handledning - Leda andra

Handledning är ett verktyg som ska bidra till att stärka deltagarna i deras dagliga arbete. Det stöd man behöver för att klara de psykosociala påfrestningar man utsätts för är individuellt. Handledning syftar även till att lära ut nya strategier och få stöd att utvecklas i sin profession.

Läs mer >>>

Specialistkurs

Ledarskap - Att leda andra

Att leda andra är en kurs vars syfte är att lära ut ledarskap på ett användbart sätt. Den förbereder chefer och ledare för hur kunskapen om människans beteende kan användas praktiskt i en arbetsrelaterad kontext. Kursen lär också ut insatser som inte fungerar när vi vill påverka beteenden och varför de inte gör det.

Läs mer >>>

Tillagd i varukorgen