Handledning

Målgrupp

Handledningen riktar sig till chefer och ledare på alla nivåer.

Syfte

Handledning är ett verktyg som ska bidra till att stärka deltagarna i deras dagliga arbete. Det stöd man behöver för att klara de psykosociala påfrestningar man utsätts för är individuellt. Handledning syftar  till att lära ut strategier och få hjälp att utvecklas i sin profession.

Innehåll

Några exempel kan vara att:

  • få hjälp med att aktivt och professionellt kunna bemöta olika situationer, med t.ex. medarbetare på ett tydligt och konkret sätt.
  • tydliggöra och utföra sina arbetsuppgifter i funktion av sin yrkesroll.
  • Kunna skilja på sin privata person och den yrkesfunktion man har
  • hantera, samarbeta och nyttja relationerna i arbetsgruppen.
  • hantera egen och andras arbetsstress på ett hälsosamt sätt.
  • upprätthålla en gynnsam och kommunikativt driven arbetsrelation med närmaste chef.

 Förutsättningar

Deltagare tar med egna problemsituationer och vardagliga arbetsproblem som man behöver hjälp med. Det kan t. ex. gälla svårigheter kring olika insatser, den professionella yrkesrollen, bemötande av medarbetare/patienter/kunder samt egna farhågor man behöver tackla. Varje handledningstillfälle utmynnar i praktiska uppgifter direkt kopplade till de problem man behöver hjälp med. Uppgifterna utförs på arbetsplatsen och utvärdering sker sedan vid efterföljande träff. Handledning sker alltid under tystnadsplikt. Det ska vara ett säkert forum för att tryggt kunna ta upp arbetsrelaterade problem.

Handledningens ramar och upplägg utformas efter uttalade behov och önskemål.

 

 

Intresseförfrågan

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Tillagd i varukorgen